Navštivte sekci "Výprodej", kde naleznete produkty za bezkonkurenčně nejnižší ceny !

Ceresit STOP VLHKOSTI PEARL přístroj (300g)

Kód: CER-2081334
Neohodnoceno
Značka: Ceresit
205 Kč
Skladem (4 ks)

Přístroj Ceresit STOP VLHKOSTI PEARL pohlcovač vlhkosti je vhodný pro malé prostory. Díky široké nabídce náhradních voňavých tablet nejen že redukuje nadměrnou vlhkost, ale zároveň příjemně provoní váš domov. Pro váš zdravý domov!

Detailní informace

Detailní popis produktu

Toto zařízení vydrží účinně pohlcovat vlhkost v místnosti 10 m2 po dobu přibližně 2 měsíců. Do přístroje se vkládají unikátní náhradní tablety s dvojím účinkem a ultraabsorpčními aktivními krystaly a jakmile je tableta do přístroje vložena, zařízení okamžitě začne fungovat. Modrá část účinně redukuje pachy a bílá část pohlcuje nadměrnou vzdušnou vlhkost. V závislosti s tím, jak je vlhkost pohlcována, tableta ztrácí svůj objem, dokud se zcela nerozpustí. Nadbytečná vlhkost je přeměněna na solný roztok, který je zachycován ve spodní části přístroje.

Sběrná nádoba na tekutinu je průsvitná, takže můžete snadno sledovat, jak se slaný roztok hromadí uvnitř.
V průběhu své činnosti přístroj nevydává žádný zvuk – jedná se o přirozený proces absorpce vlhkosti, který nepotřebuje žádný zdroj energie (ani elektřinu či baterie). Je také šetrný k životnímu prostředí, jelikož jeho používáním se nevytváří nadbytečný odpad.

Dávkování:
1 tableta s trvanlivostí až 2 měsíce ( v místnosti o rozloze 10 m2).

1. Odstraňte vrchní kryt.
2. Otevřete sáček s absorpční tabletou. Tablety se nedotýkejte. Vložte absorpční tabletu do horní části přístroje.
3. Uzavřete horní kryt.
4. Potřebujete-li vypustit zásobník, otevřete kryt a vylijte roztok do toalety.
Zbytky tablety vymyjte teplou vodou a poté vložte do přístroje novou tabletu.

Prevence:
Používejte ochranné vybavení.
Zamezte tvorbě prachu.
Zamezte styku s kůží a očima.

Kontraindikace:
H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280: Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování.
P337+P313 přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Fakta / rady:
I když je provoz pohlcovače bezpečný, neponechávejte jej v blízkosti dětí a domácích zvířat.
Z každé strany pohlcovače by měl být kvůli dobré cirkulaci vzduchu volný prostor minimálně 10 cm.
Neumísťujte pohlcovač v blízkosti zdrojů tepla (topení, krby, atd.).
Zabraňte kontaktu tablety nebo roztoku s kovy (např. zlaté okraje talíře), kůží, textiliemi, kobercem nebo potahy.
V případě kontaktu, okamžitě omyjte znečištěný předmět teplou vodou.

Složení přípravku:
Chlorid vápenatý - koncentrace 60 - < 100 %.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: